O projekcie

UE

 

FE

 

 

Projekt Boomerun wykorzystuje najnowsze technologie do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i dorosłych. Boomerun wkracza w obszar grywalizacji, monetyzacji ruchu oraz w trend promowania zdrowego stylu życia poprzez regularną aktywność fizyczną. Boomerun kieruje swoją ofertę do:
  • populacji w wieku 15-45 lat, która aktywnie spędza czas;
  • do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy mają problem z nadwagą, kondycją i brakiem motywacji do ćwiczeń fizycznych.

Boomerun to inteligentna opaska sportowa wykorzystująca trackery śledzące aktywność fizyczną gracza oraz aplikacja i gra mobilna, która łączy świat „wirtualny” z „realnym” poprzez zaangażowanie w sport. Dzięki ruchowi rejestrowanemu za pomocą opaski, użytkownik Boomerun zwiększa siłę, umiejętności, wytrzymałość swojego awatara, które później mogą zostać wykorzystane do osiągania kolejnych sukcesów w mobilnej grze. Boomerun rozszerza model współpracy z przedsiębiorstwami mającymi wpisane w swojej strategii działania CSR związane z promowaniem sportu i aktywności fizycznej. Zaoferowanie przez nich opaski wraz z grą w formie aplikacji mobilnej wzmocni ich wizerunek jako firmy odpowiedzialnej i kładącej duży nacisk na aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia, a stworzenie programu monetyzacji ruchu – możliwość wymiany zebranych punktów za wysiłek fizyczny na nagrody i zniżki stworzy dodatkowe możliwości lojalizacji ich działań.Projekt realizowany będzie w terytorium makroregionu Polski Wschodniej z siedzibą na terenie woj. świętokrzyskiego.


Celem głównym projektu Boomerun jest do 31.07.2019 rozwinięcie w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej w oparciu o przygotowane w ramach 1.1.1 POPW model biznesowy i innowacyjny produkt z wykorzystaniem inteligentnej opaski, gry mobilnej i aplikacji, który łączy świat „wirtualny” z „realnym”. Rezultatem finalnym będzie wprowadzenie na rynek krajowy innowacji mającej pomóc rozwiązać problem braku ruchu oraz epidemii otyłości dzięki:
  • grywalizacji–połączenie wirtualnej rywalizacji z realnym treningiem fizycznym;
  • monetyzacji aktywności sportowej–stworzenie programu lojalnościowego przy współpracy z przedsiębiorstwami mającymi wpisane w swojej strategii działania CSR związane z promowaniem aktywności fizycznej;
  • wykorzystaniu mody na urządzenia wearables i e-sport.

Kwota przyznanego dofinansowania: 787.692,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 1.164.426,00 PLN

Okres realizacji projektu: od 01/12/2017 do 30/11/2019

BandWarrior Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, prowadzi Projekt p.n.: "Boomerun – grywalizacja i monetyzacja aktywności sportowej", nr umowy UDA-POPW.01.01.02-26-0018/17-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pobierz Boomerun
i odbierz 100 punktów na początek!